Realizacja projektu:

Apis Pro Futuro to przełomowy projekt mający na celu zrewolucjonizowanie branży pszczelarskiej poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii. Naszym celem jest poprawa jakości miodu oraz zwiększenie zdrowotności pszczół, dzięki wykorzystaniu inteligentnych uli, systemów Internetu Rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI). Projekt realizowany jest na terenie gospodarstw rolnych i pasiek doświadczalnych w różnych regionach Polski, co umożliwi testowanie innowacji w różnorodnych warunkach środowiskowych.

Etapy realizacji projektu:

Etap I: Przygotowanie i personalizacja prototypu
Na początku skupiamy się na doborze i dostosowaniu komponentów prototypu. Przeprowadzamy konsultacje z ekspertami, aby opracować dokładne specyfikacje techniczne i procedury badawcze.
Etap II: Programowanie i testy polowe
Rozpoczynamy prace programistyczne i analizujemy funkcjonowanie prototypu. Testujemy go w różnych lokalizacjach, monitorując rodziny pszczelich za pomocą zaawansowanych technologii.
Etap III: Rozwój prototypu i analiza danych
Integrujemy i rozwijamy prototyp oraz oprogramowanie. Rozpoczynamy badania nad efektywnością energetyczną i analizujemy zgromadzone dane.
Etap IV: Dalsze testy i system paszportów jakości
Dokonujemy analizy jakości miodu oraz rozwijamy system paszportów jakości, który będzie gwarantem najwyższej jakości produktów pszczelarskich.
Etap V: Integracja, testy końcowe i ocena projektu
Kończymy testy, integrujemy komponenty systemu i przeprowadzamy ocenę efektywności projektu. Przygotowujemy raporty i publikacje naukowe.

Realizacja projektu:

Apis Pro Futuro to przełomowy projekt mający na celu zrewolucjonizowanie branży pszczelarskiej poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii. Naszym celem jest poprawa jakości miodu oraz zwiększenie zdrowotności pszczół, dzięki wykorzystaniu inteligentnych uli, systemów Internetu Rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI). Projekt realizowany jest na terenie gospodarstw rolnych i pasiek doświadczalnych w różnych regionach Polski, co umożliwi testowanie innowacji w różnorodnych warunkach środowiskowych.

Realizacja projektu:

Projekt Apis Pro Futuro wprowadza rewolucję w branży pszczelarskiej, korzystając z najnowszych osiągnięć technologii Internetu Rzeczy (IoT). Z dumą prezentujemy kluczowe rezultaty, które zmieniają sposób prowadzenia gospodarstw pszczelarskich.

Zadania wykonane

Zintegrowany System IoT: Stworzyliśmy kompleksowy system uli wyposażonych w zaawansowane sensory monitorujące temperaturę, wilgotność, ruch, wagę, dźwięki oraz obraz na podczerwień. Dzięki współpracy z polskimi informatykami, nasz system umożliwia precyzyjne zarządzanie pasieką, zapewniając optymalne warunki dla pszczół i efektywną produkcję miodu.
Automatyzacja Procesów Decyzyjnych: System IoT umożliwia automatyzację kluczowych decyzji w gospodarstwie, w tym precyzyjne określanie czasu na przeglądy rodzin pszczelich. To innowacyjne podejście minimalizuje ryzyko chorób i optymalizuje cykle produkcji.
System transportowy został stworzony z myślą o ułatwieniu przemieszczania uli na stojakach do miejsc bogatych w źródła pożywienia dla pszczół. Dzięki temu pszczelarze mogą efektywniej zarządzać pasiekami, optymalizując dostęp do najlepszych miejsc nektarowych i pyłkowych, co bezpośrednio wpływa na ilość i jakość produkowanego miodu.Platforma ta jest kolejnym krokiem w kierunku zautomatyzowanego i zrównoważonego pszczelarstwa, gdzie nowoczesne technologie wspierają nie tylko pracę pszczelarzy, ale i przyczyniają się do ochrony i zwiększenia różnorodności biologicznej.